Lån upp till 50 000 SEK

för upp till 36 månader

Pensionsspara eller inte?

Pensionsspara eller inte?

Frågorna kring pensionen är många, ska man ha ett privat pensionssparande, när ska man börja spara, måste man ens spara? Beroende på vem du frågar så kommer du att få olika svar, men de allra flesta som har gått i pension är glada över att de hade ett privat sparande om så var fallet. Andra får stora ekonomiska problem då de inser hur lite de får ut från sin tjänstepension.

De flesta som är anställda i Sverige har en tjänstepension, det är dock ändå rekommenderat att ha ett privat pensionssparande. Frågan är hur du väljer att spara, så här tänkte vi kolla på lite olika alternativ. Oavsett vilket alternativ du väljer så bör du alltid läsa på om avgifter, skatter och andra kostnader som kan tillkomma beroende på sparform.

Investeringssparkonto (ISK)

Det här är kanske det vanligaste sättet att spara privat till pensionen. Det är en förenklad metod för att spara i fonder och aktier, skillnaden är att du inte betalar skatt när du säljer tillgångar med vinst, utan du betalar en årlig schablonskatt. Ju större risk du tar desto mer kan dina pengar växa, men det kan givetvis innebära att du även förlorar pengar. Se över vilken avgift och schablonskatt som passar dig, du hittar både lågriskfonder och högriskfonder. När du sparar i ett ISK så äger du aktierna eller fonderna, och du har möjlighet att sälja ditt innehav när du vill.

Kapitalförsäkring

Till skillnad från ISK så äger du inte fonderna eller aktierna du sparar i med en kapitalförsäkring, utan här är det försäkringsbolaget som är ägaren. Vid kapitalförsäkring har du även en viss bindningstid, och om du vill säga upp sparandet i förtid innebär det oftast höga kostnader. Du kan spara i räntefonder som innebär en lägre risk än om du sparar i aktiefonder, men avkastningen blir också oftast därefter. Via en traditionell försäkring så sköter försäkringsbolaget placeringen av dina pengar, vilket kan vara en fördel om du inte är så insatt i ämnet.

Fonder och aktier

Genom att spara i fonder och aktier kan ditt sparkapital växa över tid. Här måste du överväga vilken risk du är beredd att ta, samt under hur lång tid du är beredd att spara. Avgifter och skatter tillkommer, så läs på och lär dig mer om ämnet innan du investerar stora summor i denna typ av pensionssparande.

Passiva inkomster

Att spara genom passiva inkomster blir allt mer populärt. Det innebär att du lägger ner tid på något nu, som sedan genererar pengar över tid utan att du behöver göra något. Att skapa affiliate hemsidor är en vanlig passiv inkomst. Att investera i fastigheter är en annan. Denna typ av sparande innebär oftast att du behöver ett sparkapital att investera i något, eller att du spenderar tid på att skapa något, det kan vara att skriva en bok eller göra musik.

Amortera

Genom att amortera betalar du av på ditt bolån. Om du blir skuldfri innan pensionen så behöver du inte bekymra dig om att betala ränta och amorteringar med dina pensionspengar, vilket ger dig mer pengar över till annat.

Tillbaka >